DAV PUBLIC SCHOOL, YAMUNA NAGAR

Affiliation No.530092, School No. 40048, Affiliated to CBSE New Delhi

Non Teaching Staff  
Sr.No. Name of Employee Father's Name Designation Date of Birth Contact No.
1 Mr.Sunesh Pahuja Sh.Vir Bhan Pahuja Accountant 25.03.1971 9416278444
2 Mr.Narinder Kumar Sh.Kanwer pal Clerk 20.01.1980 9813148872
3 Mr. Rajinder Kumar Sh.Babu ram Yadav Lab.attd. 11.03.1971 9896839028
4 Mr. Harvinder Kumar Sh.Budhram Lab.attd. 13.03.1977 7015002087
5 Mr. Satish Kumar Sh.Ratti ram Peon 05.05.1966 9050291254
6 Mr. Om Praksh Sh.Ram Dev Conductor 08.10.1970 9050871770
7 Mr. Surender Kumar Sh.Tek Bahadur Conductor 28.12.1975 9996105673
8 Mr. Jiya Lal Sh.Bideshi Gardner 30.06.1978 9992482746
9 Mr. Anil Kumar Sh.Amar Nath Driver 20.02.1970 9728786046
10 Mr. Sukhbir Pal Sh.Inder Pal Conductor 01.01.1975 9416268276
11 Ms. Kalawati Sh.Ram Sharan Aya 15.07.1965 8950641416
12 Mr. Vijay Kumar Sh.Raj Baksh Conductor 04.06.1968 9729486664
13 Mr. Raj Kumar Sh.Jug lal Sweeper 16.02.1976 9896918667
14 Mr.Shamsher Sh. Soran lal Driver 28.04.1965 8053508595
15 Mr.Ashu Sh. Pawan Sweaper 16.2.1976 9306273797
16 Mr.Tilak Ram Sh. Ram Dhuner Gardener 01.01.1983 9034704307
17 Mrs.Payal Sh. Ashok Kumar Aaya 10.03.1990 8278492118
18 Mrs.Anju Sh.Pala Ram Sweaper 01.01.1982 9991077912
19 Mrs.Savita Sh.Ram Lubaya Aaya 30.08.1985 9034411368
20 Mrs.Kamla Sh.Balram Singh Aaya 04.03.1971 97290324
21 Mr.Paras Sh.Vinod Kumar Lab attndent 14.10.1993 8684854007
22. Mr.Chanderkanta Sh.Shetal Parsad ANM 21.3.1998 8816955952
23 Mrs Prabhjot Kaur   Front Office Incharge    
24 Mr. Jarnail Singh Sh.Sukkar Ram Security Guard 10.3.1960 9728205542
25 Mr.Raj Kumar Sh.Balram Conductor 01.01.1969 9050302719
26 Mr.Paramjeet Singh   Driver    
27 Mr.Puran Chand Sh.Gian Chand Gardener 02.12.1979 9813202810

 

 
 
Contact Us ↓
 

DAV PUBLIC SCHOOL, YAMUNA NAGAR
Affiliation No.530092,School No. 40048
PROFESSOR COLONY, YAMUNA NAGAR
Affiliated to CBSE New Delhi
Tele : 01732-236016
Mobile: 7082968016, 8950961151
E-Mail: davpublicschoolynr@yahoo.com
E-Mail: davpublicschoolynr@gmail.com


Like Us on:
     
Location Map ↓